Laman Utama > Kecemerlangan Akademik

Kecemerlangan Akademik

Di dalam cawangan Kecemerlangan Akademik MRSM Transkrian terdapat lima (4) jabatan akademik iaitu Jabatan Sains, Jabatan Bahasa, Jabatan Matematik dan Jabatan Sains Sosial. Manakala Pusat Sumber Pembelajaran (PSP), Unit Peperiksaan dan Penilaian Maktab (UPPM) dan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) juga dikawalselia oleh Timbalan Pengetua (Kecemerlangan Akademik), En. Muhammad Mazlan Bin Hassan. Objektif utama cawangan ini adalah untuk memastikan setiap pelajar mendapat kelulusan cemerlang A bagi setiap subjek di dalam peperiksaan SPM dan PT3. Berikut adalah di antara jawatankuasa di bawah seliaan cawangan ini :

Jawatankuasa Program Gemilang SPM

Jawatankuasa Program Gemilang PT3

Jawatankuasa Kemahiran Asas Tingkatan 1 (KAT1)

Jawatankuasa Kursus Kemahiran Berfikir (KKB)

Jawatankuasa Kursus Amalan Belajar (KAB)

Jawatankuasa Schoolwide Enrichment Model (SEM)

Jawatankuasa Kemahiran Insaniah dan Kemahiran Subjek (KIKS)

Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Jawatankuasa MARA Intensive Gifted & Talented Youth Programme (MIGTY)

 

Carta Alir Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 

 

Jabatan Bahasa
11 January 2019 08:36 AM
adminpt

Jabatan Matematik
11 January 2019 08:30 AM
adminpt

Jabatan Sains
13 May 2019 10:42 AM
adminpt

Jabatan Sains Sosial
11 January 2019 08:31 AM
adminpt

Keperluan Jam Kredit & Syarat Graduasi
09 January 2019 12:58 PM
adminpt

Keperluan Jam Kredit Menengah Rendah
09 January 2019 01:00 PM
adminpt

Formula Pengiraan PNG & TPNG
09 January 2019 12:57 PM
adminpt

Sistem Purata Nilaian Gred (PNG)
09 January 2019 12:59 PM
adminpt

UPPM
11 January 2019 10:01 AM
adminpt